• Hotline HN: 0903.99.7475

Tin tức

Đồng hồ so là gì? Đồng hồ so tên tiếng Anh là Round type dial gauge là một...
10:07 / 2023-10-11
Vận chuyển dư thừa ( Transportation) là một trong bảy loại lãng phí trong quá trình sản xuất. Lãng phí này...
09:40 / 2023-07-21
Lãng phí luôn tồn tại khắp nơi trong doanh nghiệp, trong quá trình sản xuất tinh gọn, việc xác định và loại bỏ...
10:10 / 2023-07-18
Tất cả các tổ chức đều muốn trở nên hiệu quả hơn và giảm thiểu lãng phí; họ muốn hợp lý hóa hoạt động và...
01:53 / 2023-07-07
Sạch Sẽ (Shine) trong 5S Sạch sẽ (Shine) là một trong năm bước của phương pháp 5S. Bước này nhằm đảm bảo rằng không gian làm...
11:43 / 2023-07-07
Sắp đặt (Set in order) trong 5S và cách triển khai trong sản xuất công nghiệp Sắp đặt (Set in order) là một trong năm bước...
11:38 / 2023-07-07
Sàng lọc (Sort) trong 5S và triển khai trong sản xuất công nghiệp Sàng lọc (Sort) là bước đầu tiên trong phương pháp 5S, giúp tạo ra...
08:24 / 2023-07-07
Đặc điểm: - Panme là dụng cụ đo cơ khí chính xác, tính vạn năng kém ( phải chế tạo từ loại chuyên biệt: Panme đo...
01:20 / 2020-02-03
Giải mã 5S – Khái niệm, tiếp cận và nội dung triển khai 5S là một phương pháp quản lý và tổ chức nơi làm việc,...
08:28 / 2020-01-15
Safety at Workshop ( An toàn tại nơi làm việc) ...
08:23 / 2019-07-30
1.Đừng dựa dẫm vào người khác để đảm bảo an toàn An toàn là không...
02:20 / 2019-07-16
CAD là gì? CAD  viết tắt là: "Computer-aided design" được hiểu là thiết kế bằng sự hỗ trợ của phần mềm máy tính. Thiết kế trong...
08:55 / 2019-07-11